Vi gør det let at indhente tilbud fra de rette fagfolk

Bedømmelser fra tidligere kunder giver et bedre indblik i kvaliteten af et firma, end nogen anden information

ServiceByen udsprang oprindeligt af frustration over den uigennemskuelige proces det var, at finde frem til de rette fagfolk til en given opgave. Siden 2010 har vi hjulpet over 100.000 gange, når danskere skulle indhente tilbud fra fagfolk. I stedet for at famle i det blinde, er kunder på ServiceByen udrustet med relevant information til at afgøre, hvilke fagfolk de vil hyre til deres opgave.


ServiceByen har været aktiv i 8 år i en branche, hvor den gennemsnitlige levealder for tilbudsportaler kan måles i måneder. Dette skyldes at vi fra starten har lænet os op af en række grundlæggende værdier, som har dannet basis for de fleste af vores forretningsmæssige beslutninger. Et standpunkt der omfatter neutralitet, ærlighed, troværdighed og tillid til de frie markedskræfter, har udmøntet sig i det selvbetjeningsystem vi har udvilket, hvor både kunder og fagfolk kan betjene hinanden og træffe informerede beslutninger på deres egne vilkår.

Vores vision

For vores privatkunders vedkommende har visionen fra starten været at simplificere og forhaste den proces der skal til, for at finde frem til de rette fagfolk. I stedet for at lave aftaler med fagfolk eller tage imod særbetaling for at få eksponering på hjemmesiden, har vi valgt at indbygge et vigtigt socialt aspekt i kernen af vores forretning, nemlig bedømmelser fra de kunder, som har hyret den pågældende fagmand. Vi mener nemlig at bedømmelser fra tidligere kunder giver et bedre indblik i kvaliteten af et firma, end nogen anden information. Dernæst har vi lænet os op af de frie markedskræfter ved at lade fagfolk konkurrere på lige vilkår og give tilbud som kun er synlige for kunder. Ligesom når staten afholder licitationer af bygge- og anlægsopgaver for at få den bedste pris og kvalitet.


For vores fagfolks vedkommende har visionen været at udvikle et system som tager sig af håndteringen- og anskaffelsen af kunder. Dermed kan fagfolk få tid til at gøre det, som det er bedst til, nemlig at udføre et godt stykke arbejde og yde en god service overfor kunder. I stedet for at lade forstyrrende telefonsamtaler være fagmandens primære værktøj i erhvervelsen af kunder, kan ServiceByens selvbetjeningssystem bruges på fagmandens egne premisser når der er tid og lyst. Vi tror ikke på at binde fagfolk i form af et abonnament. Derimod synes vi at det er mere retfærdigt at der kun betales for de kundeemner, hvis opgaver man har vist interesse i.

3
Opgaver
0
Tilbud
0
Bedømmelser
1
Firmaer

Bag ServiceByen

Karim Sellami

Adm. direktør
Karim bla bla bla, har en fortid hos både TDC og IBM, før han i 2006 blev færdiguddannet cand.mag i Informationsvidenskab ved Aarhus Universitet. Herefter arbejdede han hos CCI Europe som systemkonsulent, og sidenhen hos Den Blå Avis som forretningsudvikler.
Kontooplysninger
Bank: Nordea
Reg. nr: 2355
Konto nr: 6896850863